Ludwik Wittgenstein

The limits of my language mean the limits of my world.

Od czasów austriackiego filozofa granice naszego świata radykalnie poszerzyły się za sprawą języków maszynowych. My nabraliśmy wprawy w PHP i językach używanych w technologiach frontendowych.