William James

Don't worry, be happy

don't worry, be happy

  • Bez kategorii

test

"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów i szkoleń programistycznych dzięki wdrożeniu innowacyjnej platformy e-learningowej"

Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki programowania dla swoich kursantów, co pozwoli Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposóbu realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa VI: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Beneficjent: KazikKoduje Marcin Kieruzel
Całkowita wartość projektu: 275 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 233 750,00
Okres realizacji: październik 2022 - marzec 2023